INTRODUKTION

GLOBALE SOCIALE OG HUMANITÆRE PROGRAMMER OG
TILKNYTTEDE SOCIALE PROGRAMMER

DER SPONSERES AF SCIENTOLOGY KIRKEN

Den omsiggribende globale ødelæggelse og menneskelige elendighed på grund af stoffer, analfabetisme og moralsk forfald – for ikke at tale om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer – bliver mere og mere tydelig. Den truer med at opløse samfundsstrukturen mange steder i verden og har medført uoprettelig social skade.

Det, der helt klart mangler, når det gælder om at rette op på disse katastrofer, er effektive løsninger. Som et stærkt samfundsinteresseret menneske brugte L. Ron Hubbard gennem årene sin udforskning af sindet og ånden til at udvikle metoder til håndtering af de kriser, der truer verden.

De bliver så implementeret gennem kirkens sponsering af bestemte institutioner, der har til opgave at være koordinator for initiativer, der overalt i verden igangsætter bevægelser for bedre moral og læsefærdighed samt forebyggelse af stofmisbrug og rehabilitering.

For at realisere de større humanitære mål, som Scientology religionen tilstræber, har kirken gjort multimedieredskaber, der skaber større bevidsthed og uddanner og aktiverer millioner af mennesker, nemt tilgængelige og hurtige at distribuere.

Resultatet kan ses i Scientology Kirkens banebrydende humanitære og sociale programmer. De er helt unikke, uden diskussion på forkant med udviklingen og vigtigst af alt – yderst effektive.

INDSATS FOR MENNESKEHEDEN » Faktisk hjælp • Faktiske resultater

Stofmisbrug og kriminalitet, intolerance og umenneskelighed samt naturlige og menneske­skabte katastrofer gennemsyrer og nedbryder samfundet på alle områder. Disse emner er så alarmerende, at indsatsen for at fjerne dem bliver fuldstændig overskygget af bestræbelserne på simpelthen at begrænse skaden.

Mere

SANDHEDEN OM STOFFER

Sandheden om stoffer: Den største ikke-statslige, forebyggende informationskampagne om stoffer på Jorden. Den informerer unge fra 180 lande om farerne ved stoffer og bliver brugt af mere end tusind organisationer inden for det offentlige, politiet og lokale organisationer.
Mere

UNITED FOR MENNESKE­RETTIGHEDER

UHR gør menneskerettigheder til en del af hverdagen verden over ved at undervise 100 millioner mennesker om året fra ca. 190 lande i vigtigheden af disse rettigheder. De gør det med deres publikationer, deres audiovisuelle præsentationer samt Unge for Menneskerettigheders verdensturné.
Mere

DE FRIVILLIGE HJÆLPERES AKTIVITETER

Dette internationale korps af frivillige, der yder uforbeholden hjælp over hele verden, samarbejder med redningsarbejdere og globale frivillige organisationer i større katastrofeområder og hjælper derved over 2 millioner mennesker om året.
Mere

DEN INTERNATIONALE VEJEN TIL LYKKE-STIFTELSE

Stiftelsen, der arbejder tæt sammen med skoler, virksomheder og myndigheder, hæver de moralske standarder over hele verden med en udbredt distribution af Vejen til lykke. Resultatet er roligere og mere sikre lokalsamfund.
Mere

APPLIED SCHOLASTICS INTERNATIONAL

Applied Scholastics, der samarbejder med undervisere om at bekæmpe analfabetisme og hæve undervisningsstandarden i hele verden, tilbyder effektive indlæringsredskaber baseret på en revolutionerende studieteknologi – redskaber der anvendes i over 4.000 skoler.
Mere

NARCONON-CENTRE TIL REHABILITERING AF STOFMISBRUGERE

At redde afhængiges liv fra stofmisbrug er målet for dette globale netværk bestående af omkring 50 rehabiliteringscentre for stofmisbrugere på fem kontinenter – med en succesrate, der er langt større end det internationale gennemsnit.
Mere

MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDS­KOMMISSION

Som en del af deres religiøse kodeks lover scientologer ”at afsløre og bidrage til at fjerne enhver fysisk skadelig praksis inden for mental sundhed, når man støder på den” og derved skabe en atmosfære af sikkerhed og tryghed ved helbredelse af psykiske lidelser.
Mere

CRIMINON

Tre årtier med et stigende antal indsatte i USA’s fængsler har bragt nationen til et trist skel: én ud af 100 voksne i USA er nu anbragt bag tremmer. Det samlede antal indsatte er i dag 2,3 millioner, det højeste antal i verden efterfulgt af den langt mere folkerige nation Kina med 1,5 millioner.
Mere