HVAD BETYDER ORDET SCIENTOLOGY?

Ordet Scientology, som blev skabt af L. Ron Hubbard, kommer fra det latinske scio, som betyder ”at vide i den bredeste betydning af ordet” og det græske ord logos, som betyder ”studiet af”. Det betyder: at vide, hvordan man ved. Scientology er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.