OM PROGRAMMET

NARCONONS INTERNATIONALE PROGRAM TIL
REHABILITERING AF STOFMISBRUGERE

Narconon er et yderst effektivt, stoffrit afvænnings-, afgiftnings- og rehabiliteringsprogram, som anvender teknikker udviklet af L. Ron Hubbard.

Narconon-netværkets internationale knudepunkt på Narconon Arrowhead, som er det største center af sin art, er samtidig et uddannelsescenter for professionelle og frivillige fra hele verden.

Narconon Arrowhead blev etableret i 2001 og ligger midt i et skovområde på 87 hektar ved bredden af Lake Eufaula i det sydøstlige Oklahoma. Det var scientologer, som gennem frivillige bidrag hjalp med at etablere Narconon Arrowhead, hvor tusindvis af mennesker siden er blevet undervist og rehabiliteret, samtidig med at der er blevet uddannet professionelle fra 47 stater i USA og fra 20 andre lande.

Kommissionen for Godkendelse af Rehabiliteringsfaciliteter (CARF), som er en uafhængig tilsynsorganisation, der er anerkendt af myndigheder og forsikringsselskaber, har officielt godkendt Narconon-programmet fra den dag Arrowhead åbnede. I CARF’s evaluering står, at programmet ”ligger langt over gennemsnittet,” når man kigger på resultaterne. Tilsvarende europæiske undersøgelser kommer til samme konklusion.

NARCONON
rehabiliterede
40
TUSIND
STOFMISBRUGERE

Narconons afvænningsfaciliteter rundt om i verden ligger i omgivelser, der tager højde for både privatliv og sikkerhed, og hvor den enkelte kan få bugt med sin afhængighed og genopbygge et normalt liv. Hvert af de 50 centre leverer alle Narconons ydelser, og en meget stor procentdel af dem, der færdiggør programmet, forbliver stoffri eller alkoholfri.

Dette program har fra starten været bygget på de helt basale principper, som L. Ron Hubbard har beskrevet: at en person grundlæggende set er god, at han er ansvarlig for sin egen tilstand, og at enhver kan forbedre sin tilstand, hvis han får anvist en brugbar metode til at gøre det på.

Den brugbare metode til at håndtere misbrug blev startet i statsfængslet i Arizona, da William Benitez, som afsonede en 15 år lang fængselsdom for narkoforbrydelser, fandt en bog af L. Ron Hubbard: Scientology: Tankens grundbegreber. Benitez opdagede, at bogen beskrev nogle værktøjer, som han kunne bruge til at få sig selv ud af det misbrug, han havde siddet fast i, siden han var 13 år. Han henvendte sig til fængselsledelsen og bad om tilladelse til at starte et stofafvænningsprogram i fængslet. Han fik tilladelsen, og den 19. februar 1966 påbegyndte Benitez et forsøgsprogram med 20 indsatte.

Med opbakning fra L. Ron Hubbard etablerede Benitez derefter et formelt Narconon-program i fængslet. Da Benitez blev løsladt – efter frivilligt at have forlænget sit fængselsophold for at færdiggøre implementeringen af programmet – flyttede han til Californien og åbnede det første Narconon døgnbehandlingscenter. Med den fortsatte støtte fra L. Ron Hubbard og scientologer fortsatte Narconon med at ekspandere, og i dag er det et af verdens bedste afvænnings-programmer.

Helt fra starten har Narconon-programmet afvænnet folk uden brug af alternative stoffer. I begyndelsen vidste man imidlertid ikke, hvordan man skulle tage sig af abstinenser.

I 1973 udviklede L. Ron Hubbard en metode til at klare abstinenserne uden brug af stoffer, således at misbrugerne nu kunne komme igennem deres abstinenser sikkert og med et minimalt ubehag. Indtagelsen af specifikke mængder af vitaminer, mineraler og sund, nærende kost i kombination med anvendelsen af særlige teknikker lindrer personens psykiske og fysiske stress. I dag omfatter Narconon-programmet en række værktøjer, der er udviklet til at give en hurtig og relativt smertefri afvænning sammen med et motions- og svedeprogram, der medvirker til udskillelsen af gifte, der er oplagret i kroppen. Når den fysiske trang er overvundet, begynder brugeren på livskompetence-kurserne. Det er dem, der giver færdigheder og evner til at klare sig i livet uden stoffer. Kurserne er tilrettelagt, så den studerende efterhånden bliver i stand til at tage ansvar for sin tidligere kriminalitet, samtidig med at han genvinder sin selvrespekt og lærer at opdage folk i miljøet, der kunne tænkes at prøve at få ham tilbage på stoffer igen.

Livskompetence-kurserne omfatter:
Lær at lære kurset: Den studerende får værktøjer til at læse og lære, så han eller hun kan øge sin evne til at forstå og fastholde viden.

Det grundlæggende kommunikationskursus: Det omfatter øvelser i ”at vende blikket udad” og sætter ham i stand til uden ubehag at kunne se tilværelsen i øjnene og løse sine problemer gennem kommunikation.

Perceptions- og orienteringskurset får den studerende til at være i kommunikation med andre og med omgivelserne. Det nedtoner de forstyrrende erindringer fra misbruget, så den studerende igen kan se verden omkring sig.

SPECIALISTER I STOFMISBRUG
fra
47
AMERIKANSKE STATER OG
20
LANDE
uddannet af
NARCONON
ARROWHEAD

Efter Narconons kursus i forebyggelse af tilbagefald – Hvordan man overvinder livets op- og nedture – forstår den studerende, hvordan han kan opdage og overvinde udefrakommende påvirkninger, der kunne få ham tilbage i misbruget. Den studerende genopbygger evnen til at modstå destruktive påvirkninger, og han lærer sig at vælge konstruktive venner og bekendte.

Med Kursus i personlige værdier og integritet øger den studerende sin forståelse for betydningen af personlig etik, ærlighed og integritet. Han får værktøjer, der gør ham i stand til at tage ansvar for sin måske mangeårige kriminalitet og sine skadelige handlinger og således komme fri af dårlig samvittighed.

Livets tilstande: Det er et kursus, hvor man lærer at anvende ”skridt for skridt”-procedurer til at forbedre sine aktiviteter, menneskelige relationer og målsætninger. Denne teknologi er medvirkende til, at den studerende kan genvinde evnen til at styre sin egen tilværelse og til at vælge en konstruktiv vej i livet.