INTRODUKTION

FORSYNER MILLIONER MED REDSKABER TIL AT
LÆRE AT LÆSE OG SKRIVE

Applied Scholastics International er et almennyttigt, ikke-religiøst initiativ, der tager fat på de problemer, der er omkring manglende læsefærdigheder ved at gøre L. Ron Hubbards opdagelser på uddannelses- og indlæringsområdet bredt tilgængelige.

Hubbard indså, hvor stor en virkning det har på samfundet, når niveauet daler inden for uddannelse og læsefærdighed; hans observation var, at analfabeter og funktionelle analfabeter ofte kommer ud i kriminalitet, usædelighed eller stofmisbrug, når de ikke er i stand til at arbejde med deres formål eller få mulighed for at forfølge deres mål og ambitioner. Det var derfor, han kastede sig ud i en undersøgelse af emnet studium og indkredsede de præcise årsager, der er afgørende for, om en person får succes eller fiasko med en hvilken som helst aktivitet eller indlæringsproces.

APPLIED SCHOLASTICS tager sig direkte af PROBLEMET med ANALFABETISME ved at anvende L. RON HUBBARDS GENNEMBRUD INDEN FOR UDDANNELSE.

Hans opdagelser vedrørende undervisning og uddannelse var så grundlæggende, at han stillede dem til rådighed for alle.

I mere end 40 år har Applied Scholastics trofast gjort disse løsninger tilgængelige i forbindelse med uddannelse og indlæring over hele verden.

Applied Scholastics er en række fuldstændigt selvstændige organisationer og initiativer uden religiøse tilhørsforhold, som støttes af Scientology Kirken og af de scientologer, der har sat sig for, at de vil gøre deres for at hæve uddannelsesniveauet i verden. Applied Scholastics erkender, at verden en skønne dag vil hvile på skuldrene af de mennesker, der er børn i dag; hvor godt, de vil være udrustede til at føre vores samfund videre, afhænger udelukkende af, hvor godt de er uddannede.

Applied Scholastics’ mission er at sørge for en høj uddannelsesmæssig kvalitet for de studerende i dag for at sikre en lysere fremtid for alle.

INDSATS MOD FORRINGELSE
AF UDDANNELSESNIVEAUET

Næsten halvdelen af alle voksne amerikanere – 60 millioner mennesker – er funktionelle analfabeter. Otte millioner studerende har fået mærkatet ”indlæringshæmmet,” og alt for ofte er ”afhjælpningen” receptpligtig medicin i stedet for de tre vigtigste færdigheder: læsning, skrivning og regning.

USA’s undervisningsministerium har oplyst, at en ud af tre fagskole- og gymnasieelever – dvs. mere end 1,2 millioner elever – falder fra studierne hvert år.

mere

APPLIED SCHOLASTICS, ET GLOBALT CENTER FOR
STUDIETEKNOLOGI

Allerede i halvtredserne erkendte L. Ron Hubbard, at der var problemer med uddannelsessystemet. Han begyndte at arbejde med at udvikle en løsning på problemet – en egentlig ”teknologi” til indlæring, med hvilken man vil kunne mestre et hvilket som helst emne. Disse gennembrud inden for uddannelse er tilsammen kendt under navnet studieteknologi. Studerende i alle aldre og på ethvert uddannelsesniveau bliver udstyret med det redskab, der oftest mangler inden for moderne uddannelse – evnen til at lære hvordan man lærer.

mere

APPLIED SCHOLASTICS’
TILKNYTTEDE SKOLER

Sammen med hundredvis af tilknyttede skoler og uddannelsesprogrammer over hele verden arbejder Applied Scholastics International på at forsyne verden med de effektive læringsredskaber, L. Ron Hubbard udviklede.

Delphi-programmet er en privat skolemodel med hovedsæde på Delphian School i Sheridan, Oregon, som har seks andre tilknyttede skoler i andre storbyer rundt om i USA.

mere

FRA AT UNDERPRÆSTERE TIL AT PRÆSTERE GENNEM
UNDERVISNINGSPROGRAMMER

Ud over et væld af studiehjælpsgrupper med base i lokalsamfund over hele kloden giver Applied Scholastics’ studieteknologicentre og -vejledere studiehjælp efter skoletid i 12 amerikanske delstater under Supplemental Education Services (SES: Program for supplerende uddannelse). På bare et år leverede Applied Scholastics’ SES-vejledere godt 8.500 timer på 50 skoler fordelt over 36 skoledistrikter, og programmet er blevet mere og mere populært.

mere

GRÆSRODSBEVÆGELSE SÆTTER GANG I FORBEDRINGER
WORLD LITERACY CRUSADE

World Literacy Crusade (WLC) er en græsrodsbevægelse for læse- og skrivefærdighed. Den blev grundlagt af en præst fra den indre by i Los Angeles som en reaktion på de civile uroligheder, der rystede byen i 1992.

Præsten så forbindelsen mellem indlæringsproblemer, narko og kriminalitet og udfordrede de lokale ledere, forældre og unge samt underviserne til at lave om på tingene i deres bydel.

mere

FORBEDRER LÆSEFÆRDIGHED OG UDDANNELSE
I HELE VERDEN

Applied Scholastics’ netværk af undervisere, vejledningscentre og skoler rækker ud for at forbedre læse- og skrivefærdigheder og uddannelse ikke bare i deres eget område, men langt videre. Lærerhold får studieteknologien ud til befolkningsgrupper, der ikke har fået nok hjælp, og de bringer dem alt fra seminarer og workshops til omfattende permanente programmer.

mere

RESULTATER AF AT INDFØRE
PROGRAMMET

Behovet for at sætte sig ind i ting holder ikke op, når man går ud af skolen. Alle og enhver, der har et arbejde – uanset om man er manden på gulvet eller direktøren, har behov for evnen til at kunne tilegne sig vigtig information, at huske den og at gøre brug af den. Succes i livet står og falder med den.

Applied Scholastics gør det muligt for alle at få den evne.

mere