SCIENTOLOGYS TROSBEKENDELSER OG KODEKSER
EN INTRODUKTION

Enhver religions tilhængere er forbundne af trosbekendelser og kodekser.

Disse trosbekendelser tilkendegiver deres ønsker, deres opgaver, deres skikke og deres tro. De bringer religionens formål på linje med og styrker religionens grundlæggende principper.

Scientologys kodekser og trosbekendelser blev skrevet af L. Ron Hubbard i 1950’erne i løbet af religionens formative år. De sætter retningslinjerne for anvendelsen og ekspansionen af Scientology og tjener stadig det formål i dag.

Inkluderet i disse trosbekendelser er kodekser for auditoren, kursuslederen og lederen samt yderligere kodekser, som alle scientologer stræber efter at overholde. Ligesom med selve Scientology bestemmer disse princippers brugbarhed deres værdi. Scientologer følger disse forskrifter i forbindelse med anvendelsen af Scientology teknologi, i forholdet til andre og i ledelsen af deres grupper og udøvelsen af deres religion.