HVORFOR AUDITERING VIRKER

I en session bliver præclears analytiske sind hjulpet af auditors analytiske sind til at overvinde præclears reaktive sind.

Præclear er offer for det reaktive sind. Når det restimuleres, bliver en person påvirket af dets skadelige energi. Da det reaktive sind er skjult, kan præclear ikke klare det alene. Tænk på de tusinder af år, hvor mennesket har filosoferet, søgt i sit indre og prøvet at forstå sig selv og sine motiver – uden resultater. Uden at have en auditor med sig er præclears dynamiske kraft mindre end den kraft, det reaktive sind er i stand til at udøve.

En af de vigtigste grunde til, at auditering virker, er, at auditors dynamiske kraft lægges til præclears dynamiske kraft, og kombinationen af disse to er større end kraften fra præclears reaktive sind. Når auditor og præclear arbejder sammen og anvender Hubbards præcise teknologi, kan præclears reaktive sind slettes.

Hver gang et ladet område frigøres fra det reaktive sind, øges præclears bevidsthed. Denne forøgelse af bevidsthed fortsætter fra session til session. Som præclear bliver man gradvist mere bevidst om, hvem man er, hvad der er sket med én, og hvad ens virkelige åndelige potentiale og evner er.