HVORDAN EN AUDITERINGS-SESSION FOREGÅR

Auditeringen består af bestemte elementer: præclear, auditoren, auditeringsprocessen, kommunikation, Auditorens Kodeks og E-Meteret. Sammen retter de sig mod det reaktive sind og opløser det.

Auditeringssessionen foregår på et roligt, behageligt sted, hvor man ikke bliver forstyrret. Som regel sidder auditor og præclear over for hinanden ved et bord med et E-Meter stillet op til brug for auditor. Før et auditeringsprogram begyndes, er der et orienteringstrin, hvor præclear sættes ind i auditeringens forskellige elementer, så han eller hun ved, hvad der skal ske i en session. Auditor sikrer sig også, at præclear ikke føler sig distraheret eller oprørt over noget, som vil forhindre fuld opmærksomhed på den proces, som bruges i sessionen.

Der bruges forskellige typer af auditering afhængigt af, hvad den pågældende præclear er optaget af, og hvilken tidligere auditering han eller hun har fået. Men selv om auditeringen henvender sig til det enkelte menneske, og selv om alle mennesker er forskellige, så bruges en nøje fastlagt, gradvis skala af auditeringstrin til at opnå personlig frihed for alle.