SCIENTOLOGY UDØVELSER
INDLEDNING

Inden for den umådelige samling af viden, der udgør Scientologys religiøse filosofi, eksisterer der mange principper, der giver et nyt og bredere syn på livet, når man har tilegnet sig dem. Med kendskab til Toneskalaen kan man for eksempel se, hvad man gør med et tvært barn, hvordan man beroliger en oprevet ven eller får en idé formidlet til en stivsindet arbejdsgiver. Disse principper udgør en enorm mængde af observationer inden for de humanistiske videnskaber. Det er en samling af viden, der kan tilegnes. Det er ikke et autoritært system. Det er udelukkende værdifuldt som en samling af viden.

Den ekstraordinære bedrift i Dianetics og Scientology er udviklingen af præcise metoder til forøgelse af menneskets åndelige bevidsthed og evner. Tidligere forsøg i denne retning har kun givet spredte eller midlertidige resultater – om nogen overhovedet. Når Scientology anvendes præcist, kan man opnå varige forbedringer i livet.

Vigtigheden af anvendelse i Scientology kommer af den kendsgerning, at L. Ron Hubbard som en del af religionen udviklede en faktisk teknologi, som gør dig i stand til at anvende hans opdagelser for at forbedre dig selv og andre. Teknologi betyder metoderne til anvendelse af principperne i noget, i modsætning til blot viden om selve emnet.

På hele denne hjemmeside bruges ordet teknologi om anvendelsen af Scientology principper. Der findes mange teknologier i dag – teknologier til at bygge broer eller til at sende raketter ud i rummet. Men med L. Ron Hubbards arbejde, findes der for første gang en afprøvet og funktionsduelig teknologi til at forbedre sindets funktion og rehabilitere åndens potentiale. Dette er auditering.