AUDITERINGSSESSIONEN

Det tidsrum, hvor en auditor auditerer en præclear, kaldes en auditeringssession. En session foregår i et tidsrum, der er aftalt mellem auditor og præclear.

Auditering benytter sig af processer – præcise sæt af spørgsmål eller anvisninger, som gives af en auditor for at hjælpe et menneske til at lokalisere områder med åndeligt ubehag, finde ud af ting om sig selv og forbedre sin tilstand. Der findes mange forskellige auditeringsprocesser, og hver af dem forbedrer et menneskes evne til at konfrontere og klare noget i sin tilværelse. Når det præcise mål for en proces er opnået, afsluttes den, og så kan man gå i gang med en ny proces for at gøre noget ved en anden del af personens liv.

Man kunne selvfølgelig stille personen utallige spørgsmål – som måske eller måske ikke ville hjælpe vedkommende. Men det, der er blevet opnået i Dianetics og Scientology, er, at L. Ron Hubbard isolerede de præcise spørgsmål og anvisninger, der fører til åndelig frihed.

Processens spørgsmål eller anvisninger får én til at se nærmere på en bestemt del af tilværelsen. Mennesker har forskellige oplevelser, og det, der dukker op, vil selvfølgelig være forskelligt fra person til person. Uanset ens erfaring eller baggrund hjælpes man til at lokalisere områder med åndelig uro eller vanskeligheder i sit liv. Man hjælpes også til at lokalisere selve kilden til uroen eller vanskeligheden. Enhver kan således gøre sig fri af de uønskede forhindringer, som stopper, hæmmer eller hindrer ens naturlige evner – og forøge disse evner og blive kvikkere og mere duelig – rent åndeligt.

Der er ingen variable faktorer i auditeringsteknologien. Resultaterne kommer ikke tilfældigt, og der er ingen vilkårligheder i anvendelsen. Auditering er ikke en periode med tåget, fri association. Hver proces er præcist udarbejdet, og anvendes den, vil personen opnå en præcis åndelig lettelse.

Scientology auditering kan bringe enhver person fra en tilstand af at være blind for sin egen åndelighed til at være sin åndelighed bevidst.