HVAD ER AUDITERING?

Selv om de rent filosofiske sider af L. Ron Hubbards værker i sig selv er tilstrækkelige til at hæve denne civilisation til et højere niveau, er det kun auditering, som giver en præcis vej, ethvert menneske kan følge til højere åndelige bevidsthedstilstande.

Auditeringens mål er menneskets åndelige frigørelse. Det opnås ved (1) at hjælpe personen af med ethvert mentalt handicap og (2) at øge personlige evner. Naturligvis er begge dele nødvendige, hvis man skal nå sit fulde åndelige potentiale.

Auditering sletter altså de ting, som er blevet tilføjet det reaktive sind gennem livets smertefulde oplevelser, og tager fat i og forbedrer personens evne til at konfrontere og klare de ting, der opstår i livet.

Gennem auditering kan man opnå evnen til at se på sin egen tilværelse fra en ny synsvinkel og få en forbedret evne til at konfrontere det, man er, og hvor man er. Der er umådelige forskelle mellem auditeringsteknologien, som er en religiøs praksis, og andre praksisser. Auditering bruger ikke hypnose, tranceteknikker eller medicin. Personen, der bliver auditeret, er fuldt bevidst om alt, hvad der sker. Auditering er en præcis form for åndelig vejledning, der er indgående kodificeret og har eksakte procedurer.