DIANETICS RUNDT OM I VERDEN

Med opdagelser, der blev spået som værende af større betydning end hjulet eller ilden, er Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed blevet ved med at være en bestseller i over 60 år. Det er en kendsgerning, at den med over 20 millioner trykte eksemplarer og oversættelser til 50 sprog er den mest læste og indflydelsesrige bog nogen sinde om det menneskelige sind.

Med hensyn til hvad bogen ellers repræsenterer som et globalt fænomen, kan man i dag finde Dianetics centrer, organisationer og græsrodsbevægelser fra Asien til Afrika og over hele Amerika samt i Europa. Kort sagt har Dianetics været inspirationskilde til en verdensomspændende bevægelse – der spænder over mere end 160 nationer – og anvendes af millioner.