FØRST DIANETICS , SÅ SCIENTOLOGY

Kilden til og grundlæggeren af Scientology religionen er L. Ron Hubbard, som viede sit liv til at finde svar på spørgsmål, som havde plaget menneskeheden i årtusinder. Hubbards intellektuelle styrke, hans nysgerrighed og grænseløse eventyrlyst gav ham inspiration til at søge – allerede da han var en ung mand.

De første bredt offentliggjorte resultater af Hubbards opdagelser handlede imidlertid ikke om Scientology, men var inden for et helt andet område: ”Dianetics”. Ordet Dianetics stammer fra det græske ord dia, som betyder ”igennem”, og nous som betyder ”sjæl”, og defineres således: ”Hvad sindet (eller sjælen) gør ved kroppen.”

Dianetics var L. Ron Hubbards første gennembrud. Og det var hans oprindelige opdagelser på dette område, som førte til flere opdagelser og den nøjagtige indkredsning af selve kilden til livet.

Mennesket har ikke en ånd. Det er en ånd. Det har et sind og en krop. Dianetics beskæftiger sig med sindets og åndens indvirkninger på kroppen. Dermed giver Dianetics lettelse fra uønskede følelser og emotioner, uheld og psykosomatiske sygdomme (lidelser, der er skabt eller forstærket af åndeligt stress).

Ordet Scientology kommer fra det latinske scio, som betyder ”at vide i den bredeste betydning af ordet” og det græske ord logos, som betyder ”studiet af”. Bogstavelig talt betyder det at vide, hvordan man ved. Scientology selv kan defineres som: ”studiet og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

Scientology beskæftiger sig med det åndelige væsen. Det forøger direkte bevidsthed og evner. Og således bliver han i højere og højere grad i stand til at overvinde de negative faktorer, der hæmmer ham.