VOKSENDE ÅNDELIG BEVIDSTHED

Livet har en tilbøjelighed til at påtvinge en person visse værdinormer. Tilværelsens stress fastlåser hans opmærksomhed i en sådan grad, at hans bevidsthed om sig selv og omgivelserne bliver kraftigt formindsket.

Med en lavere åndelig bevidsthed følger problemer, vanskeligheder med andre mennesker, sygdom og ulykke.

Målet for Scientology er at vende denne nedgang i bevidsthed og få personen til at vågne op. Efterhånden som man bliver mere og mere bevidst, øges ens evner, og man bliver i stand til at forstå flere ting, og dermed bliver man bedre til at klare sit liv.

Scientology indeholder således løsninger på tilværelsens problemer. Resultatet er større bevidsthed og åndelig frihed for personen samt rehabilitering af hans iboende anstændighed, styrke og evne. Scientology kan og opnår faktisk disse resultater rutinemæssigt hver eneste dag over hele verden.