SCIENTOLOGY: VIDEN OM LIVET

Symbolet for Scientology er et S flettet ind i to trekanter. S’et står for Scientology. De to trekanter symboliserer to vigtige begreber i religionen. Den nederste trekant består af affinitet, realitet og kommunikation, som tilsammen giver forståelse. Den øverste trekant består af et andet sæt nært forbundne faktorer: viden, ansvar og kontrol.

Trods alt det Dianetics har løst angående menneskets sind og adfærd, var der stadig et ubesvaret spørgsmål. For når nogen ser et mentalt indtryksbillede, hvem er det så, der ser på billedet?

Gennembruddet skete i efteråret 1951, efter at L. Ron Hubbard havde bemærket de mange, mange mennesker, der brugte Dianetics, og han kunne konstatere, at visse oplevelser og fænomener gik igen. Efter omhyggeligt at have gennemgået alle relevante forskningsinformationer, indkredsede han svaret: Mennesket var hverken sin krop eller sit sind, men et åndeligt væsen. Dette var kilden til alt det gode, anstændige og kreative i verden: individet selv. Med denne opdagelse grundlagde L. Ron Hubbard religionen Scientology, for han havde bevæget sig ind i religionens traditionelle domæne – den menneskelige sjæls rige.

Udtrykket sjæl havde imidlertid fået så mange andre betydninger fra dets brug i andre religioner og praksisser, at der var behov for et nyt begreb til præcist at udtrykke det, der var opdaget. LRH valgte udtrykket thetan, fra det græske bogstav theta (thetasymbol), det traditionelle symbol for tanke eller liv.

En thetan er personen selv, ikke hans krop eller navn eller det fysiske univers, hans sind eller noget som helst andet. Det er det, der er bevidst om at være bevidst – den identitet, som ER personen. En thetan er ikke noget, man har, eller noget man besidder forskelligt fra én selv – man er en thetan.

På det tidspunkt var L. Ron Hubbards undersøgelse af det fænomen, der kaldes eksteriorisering, aldeles relevant for hans forskning. Selvom forskellige religiøse skrifter nævner fænomenet, havde ingen nogensinde undersøgt emnet så omhyggeligt før. Ud fra sin forskning konkluderede han, at thetanen kan forlade kroppen og eksistere uafhængigt af den. I den således eksterioriserede tilstand kan personen se uden kroppens øjne, høre uden kroppens ører og føle uden kroppens hænder. Hidtil havde mennesket forstået meget lidt om denne adskillelse af sjælen fra sindet og kroppen. Med Scientology kan man opnå eksteriorisering og hermed få vished om, at man er sig selv og ikke sin krop.