CASE-STUDIE

UNDERVISNING OM STOFFER PÅ GRÆSRODSNIVEAU I
SYDAFRIKA

Den sydafrikanske provins KwaZulu-Natal er en af hovedproducenterne og -eksportørerne af cannabis, som dernede kaldes ”dagga” – og det er en vej til endnu farligere stoffer.

Det anslås, at 40 procent af eleverne i KwaZulu-Natals skoler nu ryger dagga, hvilket har fået myndighederne til at foretage politirazziaer på skoler over hele provinsen med kropsvisitering af eleverne. Politiet beslaglægger jævnligt store mængder af stoffer.

Sandheden om stoffer-kampagnens frivillige er gået meget direkte ind i at gøre noget ved situationen. Efter personligt at have afholdt forebyggende foredrag om stoffer på mange skoler til en klasse ad gangen regnede koordinatoren for KwaZulu-Natals Stiftelse for en Stoffri Verden ud, at det ville tage årevis at skabe nogen mærkbar forandring. Ved at bruge Sandheden om stoffer-materialerne lavede han derfor et tre-timers seminar til undervisere, skoleadministratorer og frivillige for at uddanne dem i undervisningsprogrammet. På den måde fik han skabt det første hold, som både blev undervist i, hvordan man bruger undervisningsplanen, og hvordan man uddanner andre lærere i at gøre det samme.

400
LÆRERE
UDDANNEDE
30
TUSINDE
ELEVER
i
OMRÅDET

Blandt de første til at eksportere programmet var rektoren for en grundskole, der ikke kun underviste sine egne lærere i Sandheden om stoffer-programmet, han gav også undervisning til lærere fra naboskoler. Resultaterne skabte stor interesse i hele regionen og tiltrak flere undervisere og frivillige til programmet. En tidligere pusher var blandt de, der ansøgte om og afsluttede uddannelsen. Efter at han blev færdig, har han holdt foredrag for at øge bevidstheden om farerne ved stoffer på en skole med 1.000 teenagere, der taler zulu.

På den måde har Sandheden om stoffer-programmet bredt sig fra klasseværelse til klasseværelse og fra skole til skole med 370 lærere, der er blevet uddannet, og op mod 30.000 elever, der er blevet undervist i regionen.

Politikommissæren i KwaZulu-Natal-provinsen blev opmærksom på programmets hurtige udbredelse og mærkbare resultater. Han tog programmet til sig og gjorde Sandheden om stoffer-programmet til et centralt element i politiets uddannelsespensum.