INTRODUKTION

UDRYDDER DEN VERDENSOMSPÆNDENDE
EPIDEMI MED STOFMISBRUG

Stoffer er mere end bare endnu et socialt problem. Omkring 210 millioner mennesker – fra alle samfundslag – bruger ulovlige stoffer. Næsten 200.000 dør på grund af stofmisbrug hvert år.

Dem, det går værst ud over, er de unge. Hvert tolvte sekund eksperimenterer endnu et skolebarn med ulovlige stoffer for første gang. Brugen af stoffer inden for denne aldersgruppe er steget støt igennem det sidste årti, og børn udsættes for stoffer i en yngre og yngre alder.

210
MILLIONER
– mennesker –
TAGER
ULOVLIGE
STOFFER
hvert år

Fordi stofmisbrug er et globalt problem, kræver det en global løsning, og Scientology Kirken har udviklet et løsningsforslag til problemet – Sandheden om stoffer-programmet. Kirken har gjort programmet tilgængeligt og anvendeligt for alle, og det er nu et af verdens største ikke-statslige informationsprogrammer, der arbejder med forebyggelse af stofmisbrug. Det er dokumenteret, at hvis man fortæller børn og unge sandheden om stoffer – hvad stoffer er, og hvad de gør – falder antallet af misbrugere proportionalt.

I den forbindelse går scientologer foran med aktiviteter over hele verden, hvor de gratis uddeler millionvis af Sandheden om stoffers informationsmaterialer gennem offentlige kontorer, lokale grupper og uddannelsesinstitutioner.

Kirkens og dens medlemmers første store indsats mod stofmisbrug begyndte midt i 1980’erne med den europæiske græsrodsbevægelse ”Sig Nej til Stoffer, Sig Ja til Livet”. Scientologer i USA har øget folks bevidsthed med initiativet ”Lead the Way to a Drug Free USA”. I slutningen af 1990’erne producerede europæiske scientologer en række hæfter til unge mennesker, der gav de hårde kendsgerninger om farerne ved stoffer. Der var så stor efterspørgsel efter hæfterne, at Kirken begyndte at udgive dem over hele verden.

Siden dengang har kirken sponseret uddelingen af millioner af hæfter, løbesedler og plakater og tusindvis af aktiviteter, der oplyser om stoffer i lokalområder, skoler, kirker og på arbejdspladser.

Stiftelsen for en Stoffri Verden, som er en ikke-statslig, velgørende forening, blev stiftet i 2006 og fungerer nu som hoveddistributør af oplysningsmaterialerne og udvikler hele tiden nye materialer, så de er tilpasset de konstante ændringer i, hvilke stoffer der er på mode.

Stiftelsen er i dag inspiratoren bag kampagnen Sandheden om stoffer, og herfra koordineres det internationale netværk af frivillige, der har det til fælles, at de har et formål om at skabe en stoffri verden.