OM PROGRAMMET

MULTIMEDIE-MATERIALE TIL UNDERVISNING
UNITED FOR MENNESKERETTIGHEDER

Med støtte fra Scientology Kirken nås ca. 100 millioner mennesker hvert år med forskellige multimedie-materialer, der oplyser om menneskerettighederne og skaber øget bevidsthed om dem.

GODT OG VEL
100
MILLIONER
MENNESKER
nået
– med –
MENNESKE-
RETTIGHEDS-
PROGRAMMET
HVERT ÅR

Efter undersøgelser havde vist, at mindre end 10 procent af befolkningen kendte til eksistensen af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne, og at endnu færre kunne nævne mere end en eller to af de 30 grundlæggende rettigheder, der er beskrevet i dokumentet, blev Verdenserklæringen det centrale punkt i programmet.

Der blev derefter lavet en bred vifte af multimedie-materialer til undervisningsbrug for at rette op på den skævhed. Et tiltag var hæftet Hvad er menneskerettigheder? som Unge for Menneskerettigheder Internationalt udgav i 2001; det indeholder en fuldt illustreret version af Verdenserklæringen, som præsenterer menneskerettighederne, så unge mennesker kan forstå dem. Gennem 310 YHRI-lokalafdelinger uddeles der hvert år 300.000 eksemplarer af hæftet på 17 sprog i 70 lande.

United for Menneskerettigheder uddeler en version af hæftet, der er tilpasset voksne, og som indeholder den fulde tekst i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og dens historiske baggrund.

For at gøre de 30 menneskerettigheder i erklæringen tilgængelige for alle har kirken desuden sponseret produktionen af 30 informationsvideoer. Disse public service-meddelelser udsendes på 17 sprog til millioner af seere verden over.

Endnu et undervisningsredskab, filmen Historien om menneskerettigheder, blev skabt for billedligt at skildre menneskerettighedernes udviklingshistorie fra oldtiden frem til i dag. Filmen udtrykker, hvor vigtige menneskerettigheder er for alle aldersgrupper. Den peger på de udbredte overtrædelser af menneskerettighederne i dag og opfordrer alle til at arbejde for at få bestemmelserne i FN’s Menneskerettighedserklæring indført overalt.

En informationsmappe om menneskerettigheder med forskellige værktøjer, man kan bruge, hvis man ønsker at arbejde med emnet, er et andet undervisningsredskab, der er til rådighed. Unge for Menneskerettigheder og United for Menneskerettigheder har med støtte fra Scientology Kirken udsendt godt 137.000 af disse til menneskerettighedsgrupper, undervisere og regeringsorganer.

Dette prisbelønnede undervisningsmateriale har sat gang i græsrodsbevægelser for menneskerettigheder, hvis indflydelse nu når ud til næsten alle verdens afkroge. Et medlem af en lovgivende forsamling udtrykte på vegne af tusinder af regeringsembedsmænd og undervisere, at materialet er ”det mest effektive redskab til fremme af menneskerettigheder, vi har set”.