AKTIVITETER I SAMFUNDET

UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER
OVER HELE VERDEN

UANSET deres ØKONOMISKE eller KULTURELLE BAGGRUND vil enhver PERSON ved at DELTAGE i disse PROGRAMMER kunne INSPIRERE ENDNU FLERE MENNESKER TIL AT STØTTE MENNESKE­RETTIGHEDERNE.

Den grundlæggende forudsætning for menneskerettighederne er, at de gælder for alle. Så enhver kan deltage i disse programmer og uanset deres økonomiske og kulturelle baggrund være med til at vække folks interesse for at støtte menneskerettighederne og oplyse om menneskerettigheder i deres egne nabolag, byer eller lande.

For at inspirere enkeltpersoner til at forsvare menneskerettighederne og sikre, at budskabet når ud på trods af vore dages uro og konflikter, har det program, kirken sponserer, valgt en usædvanlig angrebsvinkel, hvor man når folk med arrangementer, der øger bevidstheden og sikrer folks personlige engagement.

Internationale topmøder

Kirkens afdeling for menneskerettigheder sponserer hvert år sammen med YHRI et internationalt topmøde om menneskerettigheder. Unge fra hele verden vælges som deres nations delegerede.

Ved topmødet giver de delegerede et billede af menneskeretslige spørgsmål i deres respektive lande og drøfter med de andre delegerede, hvordan de kan sikre, at oplysning om menneskerettigheder bliver almindeligt udbredt. De delegerede vender så hjem, og der udvider de deres aktiviteter, så de yderligere fremmer menneskerettighederne i deres egne områder.

Ved 2009-topmødet i Genève i Schweiz, hvor FN’s menneskerettighedsinstitutioner har deres hovedsæde, planlagde de unge delegerede en ”International March for Menneskerettigheder,” som resulterede i, at der blev arrangeret Unge for Menneskerettigheder-marcher bl.a. i Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland, Rusland, Canada og USA.

Hvert år inspirerer topmødet til endnu flere marcher for menneskerettigheder, og der er nu over 10.000 deltagere hvert år fra mere end 80 nationer.

Maratoner, danseopvisninger, vægmalerier og underskriftindsamlinger er nogle af de mange aktiviteter, der kan øge folks bevidsthed om menneskerettigheder.

På den måde inspirerer det årlige topmøde for menneskerettigheder til en yderligere indsats, der fremmer menneskerettigheder og skaber mere offentlig opmærksomhed om, hvor vigtige de er.

Unge for Menneskerettigheder Internationals verdensturné

Lige siden 2004 har Unge for Menneske­rettigheder Internationalt gennemført en årlig YHRI-verdensturné, hvor de præsenterer programmet for nationale ledere og opfordrer regeringsorganer og ngo’er til at indgå i partnerskab om projekterne.

GODT OG VEL
380
TUSINDE
HAR HØRT
budskabet
OM MENNESKE-
RETTIGHEDER
– på en –
40.000
KM LANG TURNÉ

Alt i alt har verdensturnéen indtil nu tilbagelagt godt 500.000 km og besøgt ca. 70 nationer og er nået ud til over 10 millioner mennesker. Undervejs har YHRI (Unge for Menneskerettigheder Internationalt) indgået alliancer, skabt nye lokalafdelinger og udnævnt ambassadører for menneskerettigheder, som så igen spreder budskabet. Scientology kirkerne rundt om i verden er ofte værter for turnéen, og udover det støtter de også turnéens arbejde med at inspirere ledere i kirkernes respektive områder.

I 2011 tilbagelagde verdensturnéen hele 40.000 km, da de besøgte Bangladesh, Belgien, Cambodja, Costa Rica, Honduras, Thailand og FN’s hovedkvarter i New York, og de fik dermed budskabet om menneskerettigheder ud til 350.000 mennesker.

I 2012 tilbagelagde verdensturnéen små 45.000 km, hvor de besøgte Cameroun, Etiopien, Japan, Liberia, Mexico, Taiwan, Togo og USA i anledning af de Forenede Nationers årti for læsefærdighed.

Hvert år tilføjer Verdensturnéen nye nationer til deres rejseplan, og dermed oplyses stadig flere mennesker om deres umistelige medfødte rettigheder.