INTRODUKTION

INDSATS MOD DALENDE
MORALSKE STANDARDER

Vi konfronteres dagligt med eksempler på en moralsk krise, der bliver dybere og dybere.

Intolerance – racistiske og etniske hadforbrydelser, der omfatter folkedrab, er tiltagende, og religiøse, etniske eller kulturelle forskelle giver næring til de fleste konflikter.

Grådighed – tyverier fra virksomheder og svindel begået af ansatte og forbrugere løber op i hundreder af milliarder dollars.

73
PROCENT
af alle amerikanere
UDTALER,
AT SAMFUNDETS
MORALVÆRDIER
er for nedadgående

Lav moral – pornografi udgør en tredjedel af alle hjemmesider, og børnepornografi er en af de hurtigst voksende forretninger online. For hver 10 kr., der bliver brugt på at indkøbe lovligt software, bliver der brugt 5 kr. på at anskaffe ulovligt software. Cirka 70 % af de amerikanske gymnasieelever har snydt ved eksamen.

Kriminalitet – fra 3.500 milliarder kr. til 9.000 billioner kr. hvidvaskes hvert år af narkohandlere, våbensmuglere og andre kriminelle.

Stofmisbrug – over 210 millioner mennesker tager ulovlige stoffer.

Selvrespekt – hvert år forsøger 10-20 mio. mennesker at begå selvmord, og af dem dør 1 million.

Miljømæssig uansvarlighed – stigningen i antallet af naturkatastrofer på 400 % siden 1980’erne er blevet tilskrevet de ændrede vejrforhold, der er skabt af den øgede udledning af drivhusgasser. Halvdelen af verdens hospitalssenge er optaget af mennesker, der lider af sygdomme, som kan spores tilbage til forurenet vand.

Uden nogen tilsyneladende løsninger går folk på gaden i åbent oprør mod deres regeringer. Men optøjer og uroligheder er ikke svaret.

Ved roden af denne krise er en mangel på grundlæggende moralværdier. Vejen til lykke hjælper med at vende den nedadgående tendens og giver integritet og tillid tilbage til menneskeheden.

L. Ron Hubbard skrev de 21 leveregler i Vejen til lykke for at give en vejviser, som enhver kan bruge til at foretage valg, der fører til et mere lykkeligt, mere anstændigt og mere tilfredsstillende liv. Da den er ikke-religiøs, kan alle uanset hvilken race, kultur eller tro, de har, tilslutte sig denne moralkodeks, som er baseret på sund fornuft.

Ved at give eksemplarer af Vejen til lykke til venner, kolleger og selv til fremmede kan enhver hjælpe folk i sine omgivelser til bedre overlevelse og dermed forbedre sin egen overlevelse. Derefter giver de så hæftet videre til dem, de har indflydelse på, med en opfordring til dem om at behandle deres medmennesker med venlighed, medfølelse og respekt. På denne og mange flere måder giver Vejen til lykke-bevægelsen et løft til hver eneste sektor i samfundet.