HVORFOR VIL SCIENTOLOGER GERNE HJÆLPE ANDRE MENNESKER?

Af flere årsager. For det første fordi scientologer selv er blevet hjulpet enormt – og de ønsker, at andre får det samme udbytte. For det andet forstår scientologer, at livet ikke leves alene. Tværtimod består livet af otte dele – de otte dynamikker. Derfor ved scientologer, at ægte overlevelse også kræver overlevelse for ens familie, ens grupper, Menneskeheden selv og alt levende.