HVAD ER RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER?

Religious Technology Center (RTC) er en velgørende religiøs organisation, der blev dannet i 1982 for at bevare, opretholde og beskytte Scientology religionen, og er en af Scientology religionens kirker.

Religious Technology Center er den endelige kirkelige autoritet vedrørende standarden og den rene anvendelse af L. Ron Hubbards religiøse teknologier. RTC er ikke en del af kirkens ledelse og er ikke involveret i dens daglige anliggender.

RTC besidder Dianetics’ og Scientologys vare- og servicemærker, som Grundlæggeren, L. Ron Hubbard, skænkede til RTC i 1982. Tidligere overvågede L. Ron Hubbard selv religionens praksis og registrerede mange af religionens ord og symboler som vare- og servicemærker såsom ”Dianetics” og ”Scientology”.

Disse registrerede varemærker skabte et juridisk grundlag for at sikre, at Scientologys religiøse teknologier udøves præcist ifølge skrifterne og ikke ændres ved uretmæssig tilegnelse eller forkert brug. De sikrer yderligere et juridisk grundlag for at forhindre enhver i at tilbyde en ændret eller ikke-autentisk version af Dianetics og Scientology og kalde det den rigtige teknologi.

Det er RTC, der giver Den Internationale Scientology Kirke (CSI – Church of Scientology International) – religionens moderkirke – ret til at bruge varemærkerne og til at give alle Scientology kirkerne licens til at bruge dem.

Så mens CSI tjener som moderkirke og er ansvarlig for den overordnede kirkelige ledelse, disseminering, udbredelse og forsvar af Scientology religionen og de forskellige Scientology kirker, så er Religious Technology Center den endelige beskytter af religionen. Mens det forventes af hver eneste Scientology organisation og endog den enkelte scientolog, at de håndhæver den standardmæssige anvendelse af Scientologys skrifter, så er RTC den endelige autoritet vedrørende ortodoksi.

David Miscavige er Bestyrelsesformanden for RTC.