HAR SCIENTOLOGY EN POLITISK HOLDNING?

Scientology er ikke politisk og tager ikke del i nogen politiske aktiviteter overhovedet. Apropos kirkens trosbekendelse: ”Alle mennesker har en umistelig ret til at skabe, vælge, hjælpe og støtte deres egne organisationer, kirker og regeringer.” Scientologer kan frit have deres egne politiske synspunkter og stemme på kandidater efter eget valg osv. Der gives ingen retningslinjer fra kirkens side om, hvilket standpunkt man skal tage i politiske sager, eller hvilken kandidat man skal støtte. Kirken tror, at der bør være en fuldstændig adskillelse mellem kirke og stat.