ER SCIENTOLOGY TILHÆNGER AF VELGØRENHED OG FORSORG?

Det er den. Imidlertid er scientologer også tilhængere af princippet om, at det er nødvendigt i en eller anden udformning at give ”noget for noget” i ethvert forhold. Hvis et menneske kun modtager og aldrig giver noget, vil det miste sin egen selvrespekt og blive en ulykkelig person. Derfor vil ethvert velgørenhedsprogram, der er sponsoreret af Scientology, ofte søge at opmuntre dem, der modtager denne velgørenhed, til personligt at bidrage ved at hjælpe andre, der er i nød. Sådanne bidrag gør en i stand til at modtage hjælp og på samme tid bevare sin selvrespekt.