ER DET OPFATTELSEN I SCIENTOLOGY, AT MENNESKET ER SYNDIGT?

Et grundlæggende princip i Scientology er, at Mennesket grundlæggende set er godt, at det søger at overleve; og at dets overlevelse afhænger af det selv og dets medmennesker og dets opnåelse af broderskab med universet. Imidlertid har dets oplevelser i det fysiske univers gennem mange livstider ført det ind i det onde, hvor det har begået skadelige handlinger eller synder, der forårsager, at det bliver aberreret (afviger fra en rationel tanke eller adfærd). Disse skadelige handlinger formindsker yderligere Menneskets bevidsthed og medfødte styrke som et åndeligt væsen.

Ved hjælp af Scientology bliver man selv nødt til at se det, man har gjort, i øjnene, fjerne den uvidenhed og aberration, som omgiver en og komme til at kende og opleve sandheden igen.

Alle religioner søger sandheden. Åndelig frihed kan kun findes på vejen til sandhed. Synd er, ifølge Scientology, sammensat af løgne og skjulte handlinger og er derfor usandhed.