HAR SCIENTOLOGY LÆRESÆTNINGER OM HIMMEL ELLER HELVEDE?

Scientologer tror, at mennesker er udødelige åndelige væsener, der har levet før, og som vil leve igen, og at deres fremtidige lykke og udødelighed som åndelige væsener afhænger af, hvordan de gebærder sig her og nu. Som L. Ron Hubbard skrev i Scientology: Tankens grundbegreber:

”Det er indlysende, at det, vi skaber i vores samfund i denne livstid, påvirker os i vores næste liv. Dette er noget ganske andet end ’troen’ på eller ’forestillingen’ om, at det forholder sig således. I Scientology beskæftiger vi os ikke med at tvinge folk til at drage konklusioner. Et menneske kan selv erfare disse ting. Og medmindre han gør dette, forventer ingen, at han skal godtage dem. 

De sikre tegn på, at vores Hinsides er vores ’næste liv’, ændrer fuldstændigt den generelle opfattelse af åndens skæbne. Der foreligger dog på ingen måde nogen konflikt med nogen tros grundsætninger, da det ikke udtrykkes præcist og ensartet af alle religioner, at man med det samme går til en Himmel eller et Helvede. Det er sikkert, at individet i sit næste liv erfarer virkningerne af den civilisation, det har medvirket til at skabe. Med andre ord, individet vender tilbage. Det har ansvar for, hvad der foregår i dag, for det vil opleve det i morgen.”

Den sociale ansvarsfølelse styrkes, når scientologer i løbet af deres deltagelse i auditering og uddannelse kommer til den erkendelse, at de rent faktisk er åndelige væsner, der har levet før og vil leve igen. Den naturlige konsekvens af denne erkendelse er en højere standard for etik og moral. Den verden, man laver i dag, er den verden, man vender tilbage til i morgen, og man lever med frugterne af sit arbejde eller resultaterne af sine forseelser i de liv, der kommer efter.

Dette er ikke blot et abstrakt begreb om samfundets fremtidige tilstand. Det gælder også direkte ens åndelige tilstand. En grundlæggende leveregel i Scientology er, at folk grundlæggende set er gode, men at de er blevet aberreret gennem kontakt med det fysiske univers og dermed begår skadelige handlinger. Disse handlinger reducerer personens bevidsthed og evne og slår tilbage på ham eller hende i en nedadgående spiral af ulykke og elendighed. Gennem Scientology kan en person konfrontere sine handlinger, tage ansvar for dem og komme til at kende og opleve sandheden igen. 

Scientology søger den komplette kovending i denne nedadgående spiral og opnåelsen af åndelig frihed for den enkelte og for samfundet som helhed.

Scientology har det samme mål om åndelig frelse, der findes i mange trosretninger såsom jødedom, islam, kristendom, buddhisme og hinduisme. Mens de vilkår, hvorunder frelse bliver opnået i Scientology, afviger, er det åndelige mål – at redde sjælen – tilsvarende og deles med mange trosretninger.