HVAD ER UDDANNELSE?  

Udøvelse af Scientology omfatter auditering (åndelig vejledning) og uddannelse. Man bliver fri gennem auditering, mens uddannelse giver en viden om, hvordan man forbliver fri.

I alle Scientology kirker er der specielle lokaler, hvor medlemmerne studerer de skrevne værker og lytter til båndforedrag af L. Ron Hubbard i den præcise rækkefølge, som fremgår på et afkrydsningsark – et checksheet. En kursusleder er til stede i hvert kursuslokale for at hjælpe scientologer med at nå fuld forståelse af det materiale, de er ved at lære. En kursusleder underviser ikke, holder ikke foredrag eller fortolker på nogen måde, men henviser i stedet de studerende til de korrekte materialer, hvis de løber ind i vanskeligheder. På grund af checksheetet og kursuslederens rolle er de medlemmer, der studerer Scientology materialer, i stand til at gå fremad med deres egen hastighed.

Uddannelse spænder fra introduktionskurser til avancerede omfattende studier af de højere niveauer af skrifterne. Der er kurser, hvor man kan lære at give Scientology rådgivning som auditor. Auditor defineres som ”en, der lytter”. Det kommer fra det latinske ord audire, der betyder ”at høre eller lytte”.

Auditor-uddannelse omfatter en intensiv række øvelser i alle aspekter af levering af en auditeringssession. Film om vigtige aspekter i auditering bruges også til at lette indlæringen af den praktiske anvendelse af auditering. En studerende lærer sine teknikker, indtil han kan dem fejlfrit. I alle Scientology kirker over hele verden er der kun en beståelsesstandard: En studerende, som består en eksamen, forventes at udføre en 100 % perfekt auditerings-session hver gang. Igennem Scientology uddannelse opnås denne standard dagligt.

Slutresultatet af auditor-uddannelsen er, at personen er i stand til at levere auditering til en anden. Men fordi Scientology tilbyder en forståelse af menneskelig adfærd, og hvad der ligger bag hverdagens problemer, giver uddannelse som auditor også den enkelte metoderne til at klare selve livet.