OPFATTER SCIENTOLOGY PRESSEN SOM FJENDTLIGT INDSTILLET?

Nej. Kirken ser medierne som et vigtigt element i samfundet, der hvis det er drevet og anvendt ansvarligt, kan være meget gavnligt for samfundet. Rent faktisk arbejder scientologer på at beskytte og bevare ytringsfriheden verden over.

Når det er sagt, er kirkens syn på pressen den samme, som den generelle befolknings, der ifølge undersøgelser finder pressereportager unøjagtige, partiske og alt for ofte præget af særinteresser.

For at afhjælpe problemet følger kirkens medlemmer En Scientologs Kodeks og arbejder for at holde pressen nøjagtigt informeret om Scientology og dens aktiviteter. Faktisk har kirken flittigt arbejdet med pressen tusindvis af gange i årenes løb. En ansvarlig presse kan være et effektivt instrument til sociale reformer, og mange af kirkens afsløringer af krænkelser af menneskerettighederne blev kun bredt kendt gennem mediereportager. Faktisk har kirkens tidsskrift Freedom hædret mange journalister, som gennem deres engagement og vedholdenhed har kastet lys over misbrug og bidraget til nødvendige reformer.

Nu og da har mindre ansvarlige journalister dog forsætligt misinformeret offentligheden om Scientology. Som en ny religion har der været mystik, misforståelser og en del kontroverser, der uundgåeligt følger med de nye og anderledes. Dette er ikke unikt for Scientology. Men at spinde en sensationshistorie og således hælde brændstof på religiøs fanatisme er urimeligt. Ikke alene tjener det den brede offentlighed dårligt, men det bringer også scientologer i fare.

I de seneste år har kirkens repræsentanter mødtes med redaktionerne fra større medieudgivere for at orientere dem om Scientology, dens politikker og dens aktiviteter. Disse møder hjælper med at fjerne rygter og urigtige påstande, som har ophobet sig i arkiver i årenes løb. Sådanne møder har været meget gavnlige for både kirken og journalisterne.