HVORDAN ER DEN SLAGS VERDSLIGE PROGRAMMER, DER ER BASERET PÅ
L. RON HUBBARDS TEKNOLOGI, KOORDINERET?

De er koordineret af Association for Better Living and Education (ABLE), en international almennyttig, velgørende organisation, der har til formål at forbedre samfundet.

ABLE blev oprettet i 1988, og har beføjelse til at godkende kvalificerede samfundsforbedrende grupper, som måtte ønske at bruge L. Ron Hubbards teknologi til rent verdslige, velgørende og uddannelsesmæssige aktiviteter. ABLE er også pålagt det vigtige ansvar, at denne teknologi er kendt og tilgængelig for alle, der har behov for den, og at autoriserede organisationer bruger teknologien korrekt i overensstemmelse med de samfundsforbedrende varemærker.

ABLE International gennemfører sine programmer direkte og gennem et netværk af kontinentale og nationale kontorer placeret overalt i verden. ABLE og dets tilknyttede kontorer overvåger nøje aktiviteterne i de fire internationale samfundsforbedrende organisationer, som benytter Hubbards teknologier – Narconon, et program til rehabilitering af stofmisbrugere; Criminon, et program til rehabilitering af kriminelle, Applied Scholastics, et uddannelsesprogram, og et program til forbedring af tolerance og moral baseret på Vejen til lykke, en moralkodeks lagt an på sund fornuft.

ABLE hjælper ikke alene dem, der direkte modtager eller bruger denne teknologi til at opnå tidligere uventede resultater, men det gør også disse resultater kendt af alle sektorer i samfundet, der ønsker at udrydde narkomisbrug, analfabetisme, umoral og kriminalitet.