ER SCIENTOLOGY EN SEKT?

Nej. Det er en religion i ordets fulde betydning.

”Sekt” har som regel en nedsættende betydning, der antyder en hemmelig eller lukket gruppe med begrænset medlemskab, hvor man tror på mystiske ting. Religionsforskere påpeger, at ordet nærmest er blevet meningsløst, eftersom brugen af det i vore dage afspejler en voksende forudindtagethed over for alle religioner. For eksempel klassificerede en belgisk regeringsrapport Hasid-jøder og selv KFUK som værende ”sekter”. Det franske parlament satte baptisterne på deres liste.

Religioner, der vokser og varer ved, gør det i samme grad, som de hjælper folk i deres åndelige liv. For at udfylde denne rolle er Scientology skrifter udførligt kodificeret, alment udgivet og tilgængelige for enhver. Desuden er dens kirker og missioner altid åbne for offentligheden.

Scientology er en enestående religion i den forstand, at den ikke pånøder nogen at ”tro” på noget som helst. Scientology forsvarer snarere, at den enkelte bør tro på sig selv. I Scientology er det sådan, at det, der er sandt for den enkelte, er det, han personligt har observeret og ved er sandt for ham. Scientology er ikke autoritær, men tilbyder i stedet for en metode, man kan bruge og så derefter beslutte, om den virker for én.