HVILKEN FORSKEL ER DER PÅ AUDITERINGS- OG UDDANNELSESRUTERNE I SCIENTOLOGY?

Det, der bedst forklarer forskellen på auditering og uddannelse, er Klassifikations-, Grad- og Bevidsthedskortet (også kendt som Gradkortet).

På den højre side af kortet er der forskellige trin eller ”grader,” som man bevæger sig igennem, efterhånden som man deltager i auditering. Hver grad på kortet har en kolonne for ”evne opnået,” som beskriver de stigende niveauer af åndelig bevidsthed og evne, som er rehabiliteret på dette trin. Alt bliver opnået på en gradient (en gradvis fremgangsmåde, der gøres trin for trin). På denne måde kan man relativt nemt opnå tilstande af væren, som tilsyneladende er ”for højt over en” til at blive opnået.

Venstre side af kortet beskriver de gradvise trin af uddannelse, hvor man opnår den nødvendige viden og evnerne til at auditere en anden på hvert enkelt niveau. Hvert trin inden for uddannelse indeholder en beskrivelse af det specifikke emne for det niveau. Under sin uddannelse lærer man om livets mange facetter (de otte dynamikker) med henblik på at hjælpe andre.

Disse to forskellige ruter er parallelle med hinanden. Det er bedst at følge begge ruter.

Kortet er en vejviser for en person fra det øjeblik, hvor han træder ind i Scientology for første gang, og det viser den grundlæggende rækkefølge af de trin, han skal følge i sin auditering og uddannelse.