HVAD ER SCIENTOLOGI?

Scientologi, definition: Scio (latin) ”at vide i ordets bredeste betydning,” logos (græsk) ”studiet af”. Derfor betyder Scientologi ”at vide, hvordan man ved”.

Scientologi, som er udviklet af L. Ron Hubbard, er en religion, der tilbyder en præcis rute. Den fører til en fuldkommen og sikker forståelse af ens sande åndelige natur samt ens forhold til selvet, familien, grupper, Menneskeheden, alle former for liv, det materielle univers, det åndelige univers og det Højeste Væsen.

Scientologi henvender sig til ånden – ikke kun kroppen eller sindet – og tror, at Mennesket er langt mere end et produkt af sine omgivelser eller gener.

Scientologi omfatter en samling viden, som er udledt af en række fundamentale sandheder. De vigtigste af dem er:

   Mennesket er et udødeligt, åndeligt væsen.

   Hans erfaring omfatter betydeligt mere end en enkelt livstid.

   Hans evner er ubegrænsede, uanset om han ikke er bevidst om det på nuværende tidspunkt.

Mere om Hvad er Scientologi?

ANSKUELSER I SCIENTOLOGI

Inden for den umådelige samling af viden, der udgør Scientologis religiøse filosofi, eksisterer der mange principper, der giver et nyt og bredere syn på livet, når man har tilegnet sig dem. Med kendskab til Toneskalaen kan man for eksempel se, hvad man gør med et tvært barn, hvordan man beroliger en oprevet ven eller får en idé formidlet til en stivsindet arbejdsgiver. Disse principper udgør en enorm mængde af observationer inden for de humanistiske videnskaber. Det er en samling af viden, der kan tilegnes. Det er ikke et autoritært system. Det er udelukkende værdifuldt som en samling af viden.

Mere om Scientologis anskuelser og udøvelser

SØNDAGSSAMLING

Målet for Scientologi er at hjælpe den enkelte med at genvinde bevidstheden om sig selv som et åndeligt væsen, rehabilitere sit fulde åndelige potentiale og opnå en erkendelse af ens åndelige eksistens og ens forhold til det Højeste Væsen. Gud identificeres i Scientologi som den ottende dynamik. Al Scientologi service bringer folk tættere på den ottende dynamik, og den service, der leveres til hele menigheden fokuserer især på dette. Det bringer mange individer sammen i en fælles åndelig oplevelse og giver lejlighed til at erkende det ultimative, som er den ottende dynamik eller Gud.

Scientologi Kirkens søndagssamlinger består af en oplæsning af Scientologi Kirkens trosbekendelse, en prædiken baseret på skrifter af Scientologis grundlægger, L. Ron Hubbard, samt gruppeauditering af menigheden og bøn. Der kan også være musik og sang, såvel som bekendtgørelser om kirkebegivenheder og programmer.

Deltag i en søndagssamling

KRONOLOGI
BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER I L. RON HUBBARDS LIV

L. Ron Hubbard

Den følgende kronologi indeholder skelsættende hændelser langs de mange veje, som L. Ron Hubbard betrådte – som eventyrer, opdagelsesrejsende, forfatter, filosof og alt andet, som fik ham til sandfærdigt at erklære:

”Jeg har ikke levet et afsondret liv, og jeg foragter den vismand, der ikke har levet, og den lærde, der ikke vil dele med andre.

Jeg har set tilværelsen ovenfra og ned og nedefra og op. Jeg ved, hvordan den ser ud fra begge sider. Og jeg ved, der er visdom, og at der er håb.” L. Ron Hubbard

Besøg L. Ron Hubbard kronologien

SCIENTOLOGI ONLINE-KURSER
FRA HÅNDBOG I SCIENTOLOGI

Uanset hvilke vanskeligheder du måtte rende ind i i livet, så har Scientologi løsninger, du kan bruge.

Vi tilbyder en nøjagtig teknologi med trin for trin procedurer, som du kan bruge til at håndtere problemer og forbedre tilværelsen for dig selv og dem omkring dig.

Scientologi online-kurserne er baseret på principperne fra Håndbog i Scientologi.

Start på et Scientologi online-kursus i dag